Gietwerk met zeer goede maatnauwkeurigheid (1)

Manufacturing Materials
Mikroniek 1-1993 by M.Breuning 27 April 2006

Vooral bij kleine aantallen ingewikkelde werkstukken, zoals freems voor instrumenten e.d., wordt in de fijnmechanische techniek dikwijls uit massief materiaal “gebeeldhouwd”. Wanneer het werkstuk licht van gewicht moet worden, betekend dat echter zeer veel materiaal moet worden “verspaand”. Daarbij zijn dan allerlei voorzorgen noodzakelijk om spanningen en vormafwijkingen te voorkomen. Ook bij zeer kleine aantallen of enkelstuks verdient daarom realisering door middel van vloeibare vormgeving overweging, dat wil zeggen door gieten. Bij gietwerk heeft men bovendien ten aanzien van de materiaalkeuze in het algemeen een zeer grote vrijheid. Deze laat een zo’n optimaal mogelijke keuze toe als voor de functie van het werkstuk nodig is. Voor gietwerk waarbij een zeer goede maatnauwkeurigheid wordt geeist komen tegenwoordig twee gietprocessen in aanmerking. Ten eerste is het voor de lezers wel enigszinds bekende “wasmodel”-gietproces (lost-wax). Het tweede is het niet zo erg bekend, uit Japan afkomstig, proces teweten: vacuum vorm proces, VPF. In dit deel I zal op het eerstgenoemde worden ingegaan, terwijl het volgende artikel, deel II zal zijn gewijd aan het VPF


References

May 30 DSPE Knowledge day…

Please be invited to the upcoming DSPE Knowledge Day at Settels Savenije Eindhoven.

Read more
Lunch lecture May hosted by…

Precision in roll -2- roll electronics

Read more
YPN visited Kulicke & Soffa…

The Young Precision Network (YPN) - part of the DSPE community - organises events for young professionals and students. On Thursday February 1st, YPN organised a visit to Kulicke & Soffa in Eindhoven.

Read more