Experimentele bepaling van de glijmodulus van vezelversterkte kunststoffen

Materials Mechanics
Mikroniek 28-1988 by G. Scharr 27 April 2006

Vezelversterkte materialen bezitten richtingsafhankelijke eigenschappen. Door deze anisotropie zijn de glij- en elasticiteitsmodulus niet door middel van de dwarscontractieco?fficient aan elkaar gekoppeld, zodat de glijmoduli experimenteel bepaald worden. Dit artikel behandelt enkele experimentele methoden om de glijmodulus te bepalen van vezelversterkte kunststoffen in het versterkingsvlak. Er worden vier proefmethoden en hun resultaten beschreven. Deze zijn: trekproeven aan 45?-proefstaven, schuifproeven aan vlakke platen, torsie van prismatische staven en torsie van holle vierkante buisprofielen. Als proefmateriaal is een met in ??n richting glasweefsel-versterkte thermohardende onverzadigde polysterhars gekozen. De metingen zijn gedaan met behulp van rekstrookjes of inductieve verplaatsingsopnemers. De verschillende proefmethoden met hun verschillende meetmethoden resulteerden in nagenoeg vergelijkbare waarden voor de te bepalen glijmodulus. Tot slot wordt geconcludeerd dat de trekproeven aan de 45O-proefstaven het snelst de gewenste meetresultaten geven.


References

DSPE appoints Martin van den…

Upon his retirement from ASML, Martin van den Brink was appointed honorary member of DSPE.

Read more
High-velocity innovation

Making crucial design decisions early in the concept phase of a project, may lead to severe cost and time overruns when these decisions are based on assumptions and/or incomplete knowledge.

Read more
Hybrid variable-reluctance actuator technology on-sky

Astronomers use deformable mirrors to improve the image of a telescope by correcting for the optical distortions caused by atmospheric turbulence.

Read more