Enkelstuksfabricage op een bewerkingscentrum, utopie of fenomeen?

Management Manufacturing
Mikroniek 5/6-1990 by H.Verniest 27 April 2006

De voortdurend stijgende concurrentiedruk en een groeiend aantal produktvarianten met een kortere levenscyclus, dwingen de bedrijven tot een grotere flexibiliteit en produktiviteit bij de fabricage. Het gevolg is dat die eisen ook gelden voor de gereedschapmakerii. Dat het antwoord van de gereedschapmakerij hierop het computergesteunde ontwerpen en fabriceren – CAD/CAM - is, is intussen geen geheim meer. Zulke doelstellingen kunnen echter alleen stapsgewijs gerealiseerd worden, waarbij elke stap eerst in de praktijk moet worden uitgeprobeerd. Een van die stappen is ongetwijfeld de realisering van de seriegrootte 1, met dezelfde fabricagetechniek, fabricagemiddelen en -organisatie als bij de serieproduktie. Dit artikel beschrijft hoe dit in de gereedschapmakerij van Siemens te Oostkamp voor boren en frezen werd gerealiseerd.


References

DSPE appoints Martin van den…

Upon his retirement from ASML, Martin van den Brink was appointed honorary member of DSPE.

Read more
High-velocity innovation

Making crucial design decisions early in the concept phase of a project, may lead to severe cost and time overruns when these decisions are based on assumptions and/or incomplete knowledge.

Read more
Hybrid variable-reluctance actuator technology on-sky

Astronomers use deformable mirrors to improve the image of a telescope by correcting for the optical distortions caused by atmospheric turbulence.

Read more