Een kritische kijk op waarnemen

Control Precision-technology
Mikroniek 4 2007 by Frans Zuurveen 18 October 2008

Microscopie, een oud en vertrouwd vakgebied. Inderdaad, een laboratorium zonder microscoop is bijna ondenkbaar, dus lijkt lichtmicroscopie – in tegenstelling tot elektronenmicroscopie – geen geheimen meer te hebben.Maar gaan we wel goed met onze microscoop om, begrijpen we wat we zien, halen we alles uit ons precisie-instrument? Begin dit jaar organiseerde het Mikrocentrum een themadag Microscopie. Daar hield Jan van den Berg van Adviesbureau 3A Non Destructive Testing een inleiding Praktische Microscopie – met zichtbaar licht wel te verstaan.Van den Berg gaf zijn voordracht de ondertitel ‘Tips en valkuilen’.Terecht, want uit zijn behandeling van het onderwerp – gebaseerd op meer dan veertig jaar waarneemervaring – bleek een kritische blik op een bijna overbekend onderwerp.


References

DSPE appoints Martin van den…

Upon his retirement from ASML, Martin van den Brink was appointed honorary member of DSPE.

Read more
High-velocity innovation

Making crucial design decisions early in the concept phase of a project, may lead to severe cost and time overruns when these decisions are based on assumptions and/or incomplete knowledge.

Read more
Hybrid variable-reluctance actuator technology on-sky

Astronomers use deformable mirrors to improve the image of a telescope by correcting for the optical distortions caused by atmospheric turbulence.

Read more