De Delftse bakermat van de glasvezeloptiek

Optics
Fotonica nr. 6, 1981 by G.J. Beernink 27 April 2006

Zoals wellicht bekend is, is Delft een van de plaatsen waar rond 1950 de eerste aktiviteiten op het gebied van de glasvezeloptiek plaatsvonden. Omdat in de vakliteratuur meestal dezelfde schaarse referenties worden genoemd en omdat het aanvankelijke Delftse onderzoek in de confidentiele sfeer lag, lijkt het zinvol eens terug te blikken op die eerste onderzoekfase, mede om de Delftse prioriteit te benadrukken.


References

DSPE appoints Martin van den…

Upon his retirement from ASML, Martin van den Brink was appointed honorary member of DSPE.

Read more
High-velocity innovation

Making crucial design decisions early in the concept phase of a project, may lead to severe cost and time overruns when these decisions are based on assumptions and/or incomplete knowledge.

Read more
Hybrid variable-reluctance actuator technology on-sky

Astronomers use deformable mirrors to improve the image of a telescope by correcting for the optical distortions caused by atmospheric turbulence.

Read more