Constructies voor het nauwkeurig bewegen en positioneren (3)

Mechanics
Mikroniek 5-1991 by M.P.Koster, P.C.J.N.Rosielle, E.A.G.Reker 27 April 2006

De aanwezigheid van een relatief kleine speling domineert al snel het dynamisch edrag van een mechanisme. De speling brengt niet alleen een statische laatson- nauwkeurigheid mee maar oor de bot- sing, als gevolg van het doorlopen van Deze is de oorzaak van de dynamische plaatsonnauwkeurigheid. De botskracht na het doorlopen van spe- ling neemt al gauw aanzienlijke waar- den aan, waarbij zelfs de nominale ver- snellingskrachten kunnen worden over- troffen. De keuze van de stiifheid is cruciaal aan dit verband.


References

DSPE appoints Martin van den…

Upon his retirement from ASML, Martin van den Brink was appointed honorary member of DSPE.

Read more
High-velocity innovation

Making crucial design decisions early in the concept phase of a project, may lead to severe cost and time overruns when these decisions are based on assumptions and/or incomplete knowledge.

Read more
Hybrid variable-reluctance actuator technology on-sky

Astronomers use deformable mirrors to improve the image of a telescope by correcting for the optical distortions caused by atmospheric turbulence.

Read more