Constructies voor het nauwkeurig bewegen en positioneren (1)

Mechanics Precision-technology
Mikroniek 3-1991 by M.P.Koster, P.C.J.N.Rosielle, E.A.G.Reker 27 April 2006

De stijfheid van een mechanisme speelt een dominante rol in het dynamisch gedrag. De plaatsfout is omgekeerd evenredig met de stijfheid tot de macht 3/2. Overbrengingsverhoudingen groter dan 1 kunnen een funeste rol spelen in de stijfheid. Bij de onderlinge vergelijking van de deelstiifheden ter plaatse van de uitgaande beweging geldt immers: de stijfheden van onderdelen gelegen tussen de vaste wereld en een overbrenging moeten worden gedeeld door het kwadraat van die overbrengingsverhouding.


References

DSPE appoints Martin van den…

Upon his retirement from ASML, Martin van den Brink was appointed honorary member of DSPE.

Read more
High-velocity innovation

Making crucial design decisions early in the concept phase of a project, may lead to severe cost and time overruns when these decisions are based on assumptions and/or incomplete knowledge.

Read more
Hybrid variable-reluctance actuator technology on-sky

Astronomers use deformable mirrors to improve the image of a telescope by correcting for the optical distortions caused by atmospheric turbulence.

Read more