Coherent optische communicatie systemen

Electronics Optics
Fotonica nr. 1, 1989 by A.C. van Bochove 27 April 2006

Wanneer een groot aantal digitale spraakkanalen (elk 64 bits/s) moeten worden verzonden, is een breedbandig telecommunicatienet vereist. De behoefte hieraan wordt nog sterker als er ook digitale videosignalen moeten wordne overgebracht (elk 140 Mbit/s, of in het geval van HDTV zelfs 565 Mbit/s). Met de huidige stand van de techniek zijn operationele systemen van ca. 2 Gbit/s realiseerbaar. Naar verwachting zullen over 5-10 jaar systemen van 10 Gbit/s worden toegepast, en wellicht zal de behoefte aan bandbreedte nog aanzienlijk groeien. Bij dergelijke bandbreedtes zijn symmetrische en coaxiale niet meer bruikbaar, en is de monomodus glasvezel het aangewezen tranmissiemedium.


References

May 30 DSPE Knowledge day…

Please be invited to the upcoming DSPE Knowledge Day at Settels Savenije Eindhoven.

Read more
Lunch lecture May hosted by…

Precision in roll -2- roll electronics

Read more
YPN visited Kulicke & Soffa…

The Young Precision Network (YPN) - part of the DSPE community - organises events for young professionals and students. On Thursday February 1st, YPN organised a visit to Kulicke & Soffa in Eindhoven.

Read more