Asferica I

Manufacturing Mechanics Optics
Mikroniek 1-1985 by J. Haisma, T. Gijsbers 27 April 2006

Het begrip “optomechanica” wordt door ons gemeenlijk gehanteerd als het gaat over het fabriceren van uiterst nauwkeurige asferische optische elementen door middel van mechanische (verspanende) bewerkingen op numeriek bestuurde machines. De ter controle van zulk werk uitgevoerde metingen zijn ook van optische aard. Tot de bedoelde bewerkingen wordt zowel het draaien als het (g1ad)slijpen gerekend. Dit eerste deel beperkt zich tot een inleiding over de nieuwe methode van fabriceren en een afweging van haar positie binnen de toegepaste geometrische optica. Daar zijn de laatste jaren de grote veranderingen vooral veroorzaakt door de steeds verder gegane verfijning van het draaien als bewerkingsmogelijkheid. Veel van het optomechanische werk dat binnen het Natuurkundig Laboratorium is verricht op de COLATH, de in 1978 in gebruik genomen precisiedraaibank met computerbesturing, illustreert die vooruitgang in de toegepaste geometrische optische optica. Het geboekte resultaat lijkt niet toevallig; in de toegepaste optica heeft het te baat kunnen nemen van een nieuwe fabricagernethode – inclusief meten en beproeven – meer dan eens de kans op succes vergroot. Ook optomechanica is zo’n methode gebleken, de reden waarom dit artikel begint met gegevens over de kwaliteiten ervan en iets uit de voorgeschiedenis.


References

May 30 DSPE Knowledge day…

Please be invited to the upcoming DSPE Knowledge Day at Settels Savenije Eindhoven.

Read more
Lunch lecture May hosted by…

Precision in roll -2- roll electronics

Read more
YPN visited Kulicke & Soffa…

The Young Precision Network (YPN) - part of the DSPE community - organises events for young professionals and students. On Thursday February 1st, YPN organised a visit to Kulicke & Soffa in Eindhoven.

Read more