Statisch bepaalde rechtgeleiding berustend op afrolling bedoeld voor nauwkeurig positioneren

E.A.G.Reker

Bron:Mikroniek 5-1992
Disciplines:ControlMechanicsPrecision-technology

Bij het vastleggen van de positie van een lichaam in de ruimte schrijft men een voldoende aantal onafhankelijke coordinaten voor. De positie van een starlichaam bijvoorbeeld, wordt volkomen vastgelegd door het voorschrijven van drie positie- en drie rotatiecoordinaten. Deze onafhankelijke coordinaten noemt men vrijheidsgraden. Een lichaam is statisch bepaald als elke graad van vrijheid juist een keer is voorgeschreven. Bij een rechtgeleiding wordt een vrijheidsgraad (de langsrichting) vaak door een aandrijving voorgeschreven, de overige vijf door de geleiding.

 

92-5-149.pdf

Back to overview