Ontwerpwedstrijden in het ingenieursonderwijs

G.Vroomen

Bron:Mikroniek 6-1995
Disciplines:ControlElectronicsManagement

Reeds 25 jaar geleden constateerde het Massachusetts Institute of Technologydat zijn studenten vaak niet in staat waren de geleerde theorie in de praktijk te brengen. Besloten werd ontwerpwedstrijden in het studieprogramma te introduceren waarin alle facetten van het ontwerpen aan bod kwamen. Voor het eerste merkte de studenten wat begrippen als brainstormen, ontwerpen, concipieren, construeren, produceren, testen en consumeren betekenen, wanneer deze gecombineerd worden met het in de praktijk altijd geldende gebrek aan tijd, materiaal en kennis.

 

95-6-153.pdf

Back to overview