Kantendekking

J.F.H. Eijnsbergen

Bron:Mikroniek 5-1985
Disciplines:MaterialsManufacturing

Bij de beoordeling van de anticorrosieve functie van coatings en coatingscyctemen door middel van praktijkproeven, buitenverweringsproeven of (doch minder betrouwbaar) versnelde verweringsproeven, is de laagdikte een van de belangrijkste Parameters. Immers, beneden een bepaalde laagdikte zal de roestwerende werking te gering zijn. Het vaststellen van de minimum- en de gemiddelde laagdikte is daarom van eminent belang als een van de factoren voor de beoordeling van de conserveringcperiode.

 

85-5-023.pdf

Back to overview