IR positiebepalingssysteem voor mobiele robot

H. van der Schoot

Bron:Mikroniek 3-1993
Disciplines:ControlOptics

Het meten van posities in een fabrieksruimte krijgt steeds meer aandacht door de automatisering van de transportfunctie. Aan de Universiteit van Twente is een positiebepalingsinstrument ontworpen en gerealiseerd, dat de positie van een mobiele robot bepaald in een fabriek. Het systeem bestaat uit een roterend sensor op de mobiele sensor en in de fabriek geplaatste actieve bakens. In het volgende wordt eerst de toepassing van het systeem op de mobiele robot besproken, waarna het gerealiseerde systeem wordt toegelicht.

 

93-3-082.pdf

Back to overview