Het continu en kroesloos bereiden van glas

W.C.P.M. Meerman, T.L. van Rooy, M.C.M. Voss

Bron:Mikroniek 6-1985
Disciplines:MaterialsManufacturing

Voor het vervaardigen van zuiver en homogeen zachtglas, bijvoorbeeld voor glasvezelsvoor datatransmissie, is de gebruikelijke portiegewijze bereidingswijze in een kroes of - in grotere hoeveelheid - in een wan ongeschikt. Op deze manier vervaardigd glas bevat namelijk altijd verontreinigingen die afkomstig zijn uit het wandmateriaal. Dit is in sterkere mate het geval als het gesmolten glas agressiever is. Bovendien sluit de portiegewijze fabricage van glas niet goed aan bij continu verlopende produktieprocessen als de dubbele-kroesmethode voor glasvezelfabricage [ll. Met een experimentele opstelling volgens de"skull-melting" - methode kan in het Natuurkundig Laboratorium in Eindhoven zuiver en homogeen glas zonder insluitsets en gasbellen in een continu proces worden bereid.

 

85-6-007.pdf

Back to overview