Fotonica; werken met licht

J.W. Burgmeijer; Th.J.M. Jongeling

Bron:Fotonica nr. 4, 1992
Disciplines:Optics

Een Compact Disc systeem, een glasvezel communicatie systeem, optische radar, een lasersysteem voor materiaalverwerking. Vier voorbeelden van systemen waarbij meerdere vakdisciplines op een geavanceerde manier zijn toegepast. Het gemeenschappelijke in al deze systemen is gebruik van lichtdeeltjes (fotonen) als informatie-drager. In analogie met het begrip elektronicawordt daarom in toenemende mate gebruik gemaakt van de naam Fotonica. De fotonica biedt op vele vakgebieden oplossingen die te wijten zijn aan de unieke eigenschappen van fotonen.

 

199204008.pdf

Back to overview