Experimentele bepaling van de glijmodulus van vezelversterkte kunststoffen

G. Scharr

Bron:Mikroniek 28-1988
Disciplines:MaterialsMechanics

Vezelversterkte materialen bezitten richtingsafhankelijke eigenschappen. Door deze anisotropie zijn de glij- en elasticiteitsmodulus niet door middel van de dwarscontractieco?fficient aan elkaar gekoppeld, zodat de glijmoduli experimenteel bepaald worden. Dit artikel behandelt enkele experimentele methoden om de glijmodulus te bepalen van vezelversterkte kunststoffen in het versterkingsvlak. Er worden vier proefmethoden en hun resultaten beschreven. Deze zijn: trekproeven aan 45?-proefstaven, schuifproeven aan vlakke platen, torsie van prismatische staven en torsie van holle vierkante buisprofielen. Als proefmateriaal is een met in ??n richting glasweefsel-versterkte thermohardende onverzadigde polysterhars gekozen. De metingen zijn gedaan met behulp van rekstrookjes of inductieve verplaatsingsopnemers. De verschillende proefmethoden met hun verschillende meetmethoden resulteerden in nagenoeg vergelijkbare waarden voor de te bepalen glijmodulus. Tot slot wordt geconcludeerd dat de trekproeven aan de 45O-proefstaven het snelst de gewenste meetresultaten geven.

 

88-4-098.pdf

Back to overview