Elastische scharnieren in fijnmechanische konstrukties

J. van Amelsvoort

Bron:Mikroniek 6-1981
Disciplines:Mechanics

Het gebruik van elastische scharnieren in de werktuigbouw is niet bepaald van recente datum. Maar het toepassingsgebied ervan is altijd wel zeer beperkt gebleven. Namelijk totdat van de spanmiddelen: klembussen. spantangen e.d. Het gebruik ervan kan echter in veel meer situaties leiden tot konstrukties die relatief goedkoop zijn en die, qua positioneringsnauwkeurig heid, mechanische en thermische stabiliteit verrassende resultaten geven. In dit artikel beperken we ons tot de elastische gat-scharnieren.

 

81-6-023.pdf

Back to overview