Constructies voor het nauwkeurig bewegen en positioneren (16)

P.C.J.N.Rosielle, E.A.G.Reker, M.P.Koster

Bron:Mikroniek 101994
Disciplines:Control

Energiebeschouwingen kunnen vaak leiden tot inzichten waarmee men eigenschappen van mechanismen aanmerkelijk kan verbeteren. Een toelichting aan de hand van een aantal gevallen volgt hieronder. Er zijn in dit verband, drie gevallen:) het constant houden van de elastische energie(U=constant) het constant houden van de kinetische energie(T=constant) het constant houden van de totale energie-inhoud(T+U=constant), die achtereenvolgens worden besproken.

 

94-1-011.pdf

Back to overview