Ultrasnelle fotografie
of
'tijdmicroscopie�
39;

Ultrasnelle fotografie of 'tijdmicroscopie' is belangrijke fysische meetmethode voor het kwantitatief en kwalitatief analyseren van snel verlopende verschijnselenen handelingen. Men neemt hierbij een serie opvolgende beelden op met een hogere beeldfrequentie dan normaal. Bij afdraaien op normale projectiesnelheid doet zich dan een vertraging van het verschijnsel voor, waardoor details aan het...

Read more