Disclaimer

Deze website is een initiatief van de DSPE, de Dutch Society for Precision Engineering, gevestigd te Eindhoven.

 

Gebruik van de informatie

De DSPE neemt alle zorg in acht die redelijkerwijs van haar gevergd kan worden om te verzekeren dat de informatie op deze site juist en up-to-date is. Fouten zijn echter niet altijd uit te sluiten en de lezer dient niet zonder meer uit te gaan van de juistheid van de informatie. Dat geldt met name voor de informatie die is aangeleverd door derden of die bereikt wordt via de hyperlinks op deze website. De DSPE kan deze informatie niet inhoudelijk controleren.

 

De DSPE is daarom niet aansprakelijk voor de gevolgen en de schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze website, dat geldt met name voor de informatie van derden. De aansprakelijkheid voor zowel directe als indirecte schade als gevolg van het gebruik van informatie op deze website wordt volledig uitgesloten. Het gebruik van hyperlinks is voor eigen rekening en risico van de gebruiker van deze site. De gebruiker dient zich te houden aan de voorwaarden die aan het gebruik van deze site en die van de gelinkte site verbonden zijn.

 

Op de informatie die op deze site wordt aangeboden rusten intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, het auteursrecht en databankrechten. De intellectuele eigendomsrechten rusten bij de DSPE en bij degenen die deze informatie hebben aangeboden. De gebruiker heeft het recht deze informatie voor eigen gebruik te downloaden, op te slaan en te printen, voor zover dit strikt noodzakelijk is voor raadpleging voor eigen gebruik. Het is de gebruiker uitdrukkelijk NIET toegestaan de informatie te gebruiken voor commerciële en onderwijsdoeleinden, in welke vorm dan ook. Indien de gebruiker gebruik wenst te maken van de informatie, anders dan voor eigen gebruik, dan kan hij contact opnemen met de webmaster van deze site. HET IS UITDRUKKELIJK NIET TOEGESTAAN DE INFORMATIE VAN DEZE SITE TE PRESENTEREN ALS EIGEN INFORMATIE.

 

De DSPE als beheerder van deze site behoudt zich het recht voor gebruikers die misbruik maken van deze site op welke wijze dan ook, de toegang tot deze site te weigeren.

 

Aanbieden van informatie

Gebruikers kunnen informatie aanbieden die relevant is voor de leden van de DSPE en een relatie heeft met de doelstellingen van de DSPE. De DSPE behoudt zich het recht voor informatie zonder opgave van redenen te weigeren.

 

Veiligheid

Met het downloaden van bestanden loopt u het risico, virussen en wormen te importeren die de goede werking van uw hardware en software kunnen beïnvloeden. De DSPE draagt er zorg voor de verspreiding van virussen en wormen zoveel mogelijk te voorkomen, zij kan desalniettemin niet garanderen dat de bestanden die op deze website worden aangeboden vrij zijn van virussen en wormen.

 

Contact

Wanneer u vragen heeft op opmerkingen heeft over deze website, dan wordt u vriendelijk verzocht contact op te nemen met: info@DSPE.nl.

 

Our Adress

<widget> <id>/Nederland</id> <onload>onLoadGoogleMap</onload> </widget>
 

High Tech Campus 1

5656 AE

Eindhoven

PO Box 80036
5600 JW Eindhoven

info@dpse.nl